Registrace

Uživatel touto registrací souhlasí s níže uvedenými podmínkami:

1)Nebude svým chováním porušovat platné zákony České republiky
2)Nebude vkládat příspěvky pornografického charakteru
3)Nebude svým chování obtěžovat jiné uživatelé fóra
4)Bude dodržovat všech základních pravidel chování na internetu
5)Nepoškodí úmyslně strukturu fóra

Při nedodržení některé z těchto podmínek,  může být uživatelský účet zablokován, popř. u závažnějších případu také zablokovaná IP adresa.